Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sogn

LedelsenLeiinga

  • LederLeiar: Livar Bergheim

  • ØvrigeNestleiar: Andreas Balevik

Kort oppsummert

Vi kom i gang med første meetup i slutten av mars. Det var god stemning. Med totalt 19 oppmøtte (inkludert foredragshaldarar) er vi godt nøgde med første meetup. Dei fleste som deltok var personar som jobbar på Difi (ca. 12 av 19). Såleis er det potensiale for å få med fleire som jobbar innan IT i andre verksemder til seinare meetup, samt at vi kan gjere meir for å nå ut til potensielle deltakarar.

Vi håpar å få til ein meetup til før sommaren.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

27.03.2019

Bank API

Falk Tewes og Lazlo Major frå Sparebanken Sogn og Fjordane
Lyntaler: Livar Bergheim, Andreas Balevik

19

...