Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vestfold

Ledelsen

  • Leder:  Sondre Olsen

  • Øvrige:  Magne Helleborg, Fredrik Danielsen, Aleksander Stensby

Kort oppsummert

Etter lang tid uten aktivitet i Vestfold har vi startet opp igjen i Desember 2019. Det har blitt gjort litt endringer i ledelsen, samt justert hva målsetningene er kontra tidligere.

Første meetup i Januar var om Docker og vi startet opp med å slå ny rekord for antall deltakere. Vi fikk bra oppmøte med studenter fra Universitet, noe vi er godt fornøyd med. Andre planlagte møte i Februar måtte utsettes på grunn av sykdom. Frekvensen vi satser på vil være annenhver måned, da vi tidligere slet med å finne foredrag til å gjennomføre hver måned.


Basert på feedback fra de som kom i Janauar jobber vi med en workshop i Docker/Kubernetes, samt at vi vil få til noe rundt maskinlæring.


 

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

22.01.19Docker i praksisMagne Helleborg28