Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Lørdag 24. mars: Siste frist for å informere om dato for årsmøte og mulighet/frist for å melde inn saker.
  • Mandag 8. april: Siste frist for å sende inn saker til årsmøtet.
  • Tirsdag 9. april: Styremøte hvor bl. a. innkomne saker diskuteres i styret.
  • Fredag 26. april: Frist for å sende ut sakspapirer og formell innkalling til årsmøte.
  • Fredag 10. mai: Regionsamling.
  • Lørdag 11. mai: Årsmøte og JavaZone workshop.