Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2019 gjennomgås
 4. Regnskap for 2018 gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2019 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2020
 7. Vedtektsendringer (se under)
 8. Valg av nytt styre
 9. Eventuelt

...