Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NominertRolleNominert avKommentar
Styreleder - javaBin
Styreleder - javaBin

Mark har ikke sittet i styret tidligere. Hans kandidatur er dermed i konflikt med vedtektene som sier:

"Ledervervet bør hvis mulig tildeles en person med minimum ett års erfaring fra styret. Hvert kjerneområde skal ha tildelt en representant i styret."

Nestleder - javaBin
TannazNestleder - javaBin
Eivind HØkonomiansvarlig
StyremedlemErlend Birkenes
Stian NygaardStyremedlem
Dervis MStyremedlem
Styremedlem

...