Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Årsberetning for 2017-2018

Info

(warning) Denne siden er under arbeid.

 

Table of Contents
minLevel2

...

Styret i javaBin Økonomi AS ble valgt på AS-ets generalforsamling i august. Styret består av:

  • Rustam Mehmandarov Stian Nygaard (leder)
  • Eivind Hyldmo (styremedlem)
  • Stian Nygaard Rustam Mehmandarov (styremedlem)
  • Carl J. Onstad (styremedlem og daglig leder)

...

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

25.10.2017 Sikkerhetsfeil utviklere bør tenke på! Thomas Gøytil 21
28.11.2017Unacademic functional programming with Scala.Kaare Nilsen9

 

 

...

...