Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Årsberetning for 2017-2018

Info

(warning) Denne siden er under arbeid.

 

Table of Contents
minLevel2

Styret

Styret har fortsatt med faste styremøter den andre tirsdagen i måneden på Teknologihuset, i Pilestredet 56, Oslo. Styret har siste år bestått av medlemmer fra Oslo, Bergen, og Trondheim derfor har styremøtene blitt avholdt som videokonferanse vha. Hangouts. Mye av det øvrige styrearbeidet foregår på mail og i Trello. Styret opplever selv at dette er en løsning som fungerer bra. Den positive effekten ved å ha regioner representert i styret har vært stor, og dette ønskes videreført.

Styrets organisering

Styret i 2017-2018 besto av følgende:

 • Stian Mikal Nygaard (leder)
 • Rustam Mehmandarov (nestleder)
 • Eivind Hyldmo (økonomiansvarlig)
 • Ingar Abrahamsen
 • Marvin Bredal Lillehaug (Trondheim)
 • Bjørn Hamre (Bergen)
 • Tannaz Navaie Roshandel
 • Ewa Maria Kabza
 • Manveer Singh Pandher
 • Øyvind Løkling

javaBin Økonomi AS

Styret i javaBin Økonomi AS ble valgt på AS-ets generalforsamling i august. Styret består av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Eivind Hyldmo (styremedlem)
 • Stian Nygaard (styremedlem)
 • Carl J. Onstad (styremedlem og daglig leder)

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for javaBin Økonomi AS er BDO.

Viktige saker i løpet av året

Landskongress til Athen

I november 2017 dro 23 medlemmer på Landskongress til Athen i Hellas. Turen var fra torsdag til søndag, og på denne tiden fikk vi inn 2 arbeidsdager. Deltakelsen på Landskongressen var mer enn i 2016. Året før var det 22 medlemmer med på kongressen.

På turen ble arbeidet med utkast for budsjett, regionene utvekslet erfaringer, arbeidet med JavaZone 2018 kom i gang, og vi fikk brainstorm-et litt om rekruttering i regionene.

javaBins arbeidsmøter i Oslo

javaBin har fortsatt med å ha arbeidsmøter tirsdager klokken 18:00 på Teknologihuset i Pilestredet 56. Det er en fast gjeng som møter opp og bidrar til å holde organisasjonen i gang, samt at mesteparten av arbeidet med JavaZone gjøres disse dagene. Det har i år igjen vært en del tilstrømning av nye aktive i Oslo. Det har vært mellom 4 og 20 aktive hver tirsdag gjennom hele året.

JavaZone

2017

Koordineringsgruppen for JavaZone 2017 har bestått av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Anders Karlsen (leder av programkomiteen)
 • Rafael Winterhalter (partneransvarlig)
 • Helge Jenssen
 • Bendik Solheim
 • Beate Myrvoll
 • Mark West
 • Rafael Winterhalter
 • Espen Halvorsen
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2017 ble arrangert 13. og 14. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen den 12. september. Dette var et jubileumsutgave av JavaZone og vi feiret 2^4 år!

Konferansen hadde rekordmange 3.100 besøkende, inkludert partnerrepresentanter, frivillige, studenter og foredragsholdere. Det ble solgt 2.111 billetter, opp fra 2.015 året før. Fordelingen var i år 1.355 billetter solgt til partnere og 756 billetter solgt til vanlige deltakere. Av de vanlige billettene ble 362 (48%) solgt til Early bird-pris og 394 (52%) solgt til Late bird-pris. Dette var også andre året i Oslo Spektrum vi ble helt utsolgt for billetter. Med både flere solgte billetter og litt flere studenter, så ble vi utsolgt enda tidligere enn året før.

Programkomiteen hadde i 2016 enda et rekordår når det kom til antall innsendte foredrag: mens det for 2013, 2014, 2015, 2016 ble sendt inn henholdsvis 351, 350, 505 og 594 forslag til foredrag, så ble det i 2017 sendt inn hele 513 forslag. Til gjengjeld melder PKOM at kvaliteten på de innsendte foredragene har økt ytterligere. Det betyr fortsatt mye jobb og at det er vanskelig å velge ut foredrag, men det kan ikke kalles noe annet enn et skikkelig luksusproblem.

JavaZone solgte i 2017 partnerskap til 49 partnere, opp fra 45 partnere i 2016. Samtidig ser vi en utvikling i at de partnere som er med ønsker større og større eksponeringsmulighet, og dermed kjøper flere utvidelser til standard standpakke.

I 2017 ble JavaZone Kids videreført og arrangert to ganger i løpet av øret – en gang på vårparten, og en i forkant av JavaZone. Arrangementet ble holdt i samarbeid med Kidsa Koder på Teknologihuset i mars og søndagen før JavaZone i september, og tiltrakk seg hver gang i underkant av 100 barn pluss foreldre (altså maks kapasitet på huset), som brukte dagen i 3 parallelle tracks. 

Det ble også satset på studenter: JavaZone Academy under selve konferansen ble utvidet slik at vi inviterte 150 studenter til å delta på hele dag 2. Det separate arrangementet ble avholdt på våren 2017 for å få litt større avstand fra selve konferansen. Disse ble gjennomført med veldig god deltagelse i Oslo, Trondheim og Bergen. Det var enda mer interesse fra partnere som ønsket å bidra inn på arrangementet.

I 2017 ble AweZone-konseptet – festen etter konferansens første dag – flyttet fra Oslo Spektrum til Kulturhuset og Himkok. Dette var første gangen vi flyttet festen på noen år, og det alt i alt vært et vellykket fest. Vi noterte oss muligheter for justeringer på konseptet fra førte gang det ble gjennomført. Tilbakemeldingene etter flyttingen var at arrangementet ble vesentlig bedre med mye mer plass og muligheter for partnere til å være synlig også på kvelden og bidra til festen.

Sal 1 på konferansen så atter også en oppgradering i 2017. Scenen mot langveggen fra 2015 ble beholdt og et profesjonelt video-mapping selskap ble igjen leid inn for å lage grafikk.

I 2017 ble det også gjort en del endringer i Expo-området hvor javaBin fikk et stort område i midten med bord og sitteplasser for sosialisering og spill. Dette synes vi fungerte bra, og vi jobber videre med å forbedre dette konseptet til neste år.

Det ble også gjort endringer i billettsystemene for JavaZone – vi gikk over til Eventbrite og hadde positive erfaringer med dette.

Budsjettmessig gikk konferansen med godt overskudd, mer enn forventet – noe som bidrar til å gi javaBin en sunn og god økonomi fremover.

2018

Koordineringsgruppen for JavaZone 2018 består av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Rafael Winterhalter (leder av programkomiteen)
 • Mark West (partneransvarlig)
 • Jan Erik Robertsen (Academy)
 • Gareth Western (Kids)
 • Anders Karlsen
 • Steffen Lien
 • Tannaz Navaie Roshandel
 • Beate Myrvoll
 • Helge Jenssen
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2018 arrangeres den 12. og 13. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen. Dette er 17. året JavaZone blir arrangert.

Planleggingen av konferansen er godt i gang. Det har blitt gjennomført 2 heldags-workshops med javaBin'ere, tredje workshop avholdes samme dag som årsmøtet. 

Så langt i 2018 har det blitt gjennomført mange arrangementer under JavaZone-paraplyen: JavaZone Academy for studenter ble arrangert 7. februar i Oslo, 6. februar i Tromsø og 5. februar i Bergen. I tillegg ble 6. utgave av JavaZone Kids arrangert 18. mars på Teknologihuset i samarbeid med Lær Kidsa Koding. Huset var igjen fullt opp med litt under 100 barn og foreldre (maks kapasitet i huset). Dette er arrangementer som både passer godt til javaBin sin rolle som kunnskapsspreder og communitybygger, samtidig som det gir en god reklameeffekt for hovedkonferansen og holder et kontinuerlig trykk gjennom året.

Programkomiteen har gjennomført årets Call for Speakers, også dette året til rekordoppslutning. Det ble sendt inn hele 581 foredragsforslag i år, sammenlignet med 513 i 2017.

Partnersalget til konferansen gikk over all forventing. Mens det i 2017 var solgt 49 partnerskap på dette tidspunktet (årsmøte-tidspunktet), så nådde vi fjorårets antall partnere bare noen uker før vi åpnet salget. Koordineringsgruppen for JavaZone måtte jobbe med ny planløsning for å tilfredstille økende antallet ønskede partnerskap. Hittil i 2017 er solgt hele 50 partnerskap – og er utsolgt igjen, selv etter at vi laget mer rom for partnere i Expo-området. I tillegg til dette har vi flere partnere som står på vent. JavaZone blir altså utsolgt for partnerstands for tredje gang i Oslo Spektrum!

I 2016 byttet JavaZone leverandør av mat til konferansen: etter 6 trofaste år bytter vi ut Flying Culinary Circus med Fursetgruppen. Vi beholder den nye leverandøren også i 2018. Koordingeringsgruppen skal smake den nye maten, sammen med partnerene. Vi synes at det er en bra endring som gir spennende nye muligheter samt at vi har en god tone og stadig nye retter eller vri på maten. Vi ser på muligheter for kveldsmat sponset av partnere og mobile matstands.

Det er besluttet å lage en stor ny reklamefilm i år. Filmingen har allerede startet i mai og vi prøver oss på en litt annerledes konsept enn tradisjonelle filmtrailere. Filmen lanseres etter sommeren, mens vi poster noen små teasere underveis.

Vi valgte å videreføre Eventbrite som billettsystem for JavaZone 2018 og forbedrer prosessen etter erfaringer fra 2017.

Det planlegges mange spennende endringer under årets konferanse: Expo-området redesignes noe, javaBin-standen utvides og vil være fortsatt i midten, Sal 1 endres grunnet ombygginger i Oslo Spektrum og splittes til to saler, hvor den ene blir lyntalesalen, samt en rekke andre mindre tiltak. Disse tiltakene vil bringe lyntaler inn i Expo-området, sammenlignet med tidligere år hvor denne var litt utenfor. Vi kjører konseptet med AweZone i Kulturhuset og Himkok en gang til, og perfeksjonerer det som fungerte i tillegg til å endre på flere småting som ikke fungerte like bra. Vi prøver oss på en enda mer utvidet fest, men det er alt for tidlig å si noe om på dette tidspunktet.

Kodesmia

Migrering av applikasjoner fra Linode er ikke helt ferdig enda og det er fortsatt et behov for en Linode instans for hosting av resterende applikasjoner samt NGINX og Confluence. Confluence er oppgradert til siste versjon. Det er stor framgang på app fronten der JavaZone appen er skrevet på nytt i native format både for Android and iOS. Applikasjonene for innsending av foredrag har også blitt mer robuste og er i bruk for andre år på rad.  Infoskjerm applikasjonen Switcharoo har fått nytt backend i Java samt blitt utvidet til å støtte andre konferanser enn JavaZone. 

Det er startet en arbeidsgruppe for å forsikre at organisasjonen er GDPR-compliant. 

Regioner

Sørlandet

Ledelsen
 • Leder: Narve Sætre
 • Øvrige: Bendik Egenes Dyrli, Mohamed Bashir Samatar, Erik Hvistendal, Bjarte Karlsen
Kort oppsummert

Nok et veldig bra år for javaBin Sørlandet, med månedlige møter/workshop (kun avbrutt av sommerferien). Det har vært jevnt bra oppmøte, som regel fullbooket (25-30 personer).

Vi pleier imidlertid å ha en del no-shows, og må vurdere å gjøre noe med dette for å unngå at arrangement blir fullbooket uten grunnlag. 

De fleste møtene har vært holdt på Apotekergaarden i Grimstad. I tillegg avholdt vi et juleavslutningsmøte, der temaet var Blockchain, på Hotell Norge i Lillesand.

I mai avholdt vi også et fellestreff med NNUG, GDG, WebDev og PHP-gruppene, i Kristiansand. Dette ble også veldig vellykket, med ca 40 påmeldte og stort engasjement. 

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

 2018-05-09 Funksjonell programmering og serverless hosting Narve Sætre (Javabin), Bård Eik og Tommy Jensenhaugen (Gaming Innovation Group), Reidar Jortveit (Google Developer Group), Håkon Rossabø (WebDev Kristiansand)50 
2018-04-25Kunstig intelligens, ekstra presentasjonMorten Goodwin 25
2018-04-04Kunstig intelligensMorten GoodwinN/A
2018-03-07Cloud wars: Microsoft Azure og Google CloudVaibhav Bhutora (WindFarmDesigns), Karl Syvert Løland (NorgesEnergi)26
2018-02-07Lykkelig i skyen med AWSArne Solheim og Frode Lakus (Webstep)23
2018-01-10Sikkerhet og såntHallvard Nygård25
2017-12-13Blockchain - FTW eller WTF?Tom C. Woods (SITS Grimstad), Nader Aeinehci (SITS Oslo)29
2017-11-01ntroduksjon til UX + TG's overvåkning - Fra perl-ræl til mikrotjenester

Nina Torjesen (EVRY)

Kristian Lyngstøl(Redpill Linpro)

29
2017-09-27Winter is coming - men først: Vert.X!Ståle Pedersen (RedHat)22

Trondheim

Ledelsen
 • Leder: Marvin Bredal Lillehaug
 • Øvrige: Ketil Aasarød, Mikkel Byrsø Dan-Rognlie, Jan Fredrik Wedén, Paul Nyheim
Kort oppsummert

Litt lite aktivitet dette året. Mange av styremedlemene har prioriterte familie. 

Marvin bidrar i organiseringen av Trondheim Developer Conference på vegne av javaBin Trondheim.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

14.06.2017

Sommermøte

Hallvard Trætteberg

Atle Prange

Gøran Dalum

Marvin B. Lillehaug

11
23.08.2017Let your microservices flow!Bernd Rücker32
16.10.2017Exploring Java 9 with Venkat SubramaniamVenkat Subramaniam25
30.11.2017Julemøte

Jan Fredrik Wedén

David Åse

25
13.06.2018Sommermøte??

Oslo

Ledelsen
 • Leder: Dervis Mansuroglu
 • Øvrige: Rustam Mehmandarov, Rafael Winterhalter, Ewa Kabza og Kjetil Myhre Ims
Kort oppsummert

Det har vært et godt år for Oslo, med mange populære foredrag. Oslo hadde besøk av James Gosling i september og har siden dette møtet sett en økning i antall påmeldte pr meetup som oversikten under viser. I Oslo har vi også vært opptatt av å tilby relevante og faglig oppdaterte meetups, da spesielt om Java 9, Java 10 og 11. Kommunikasjon har stort sett gått via Oslo sin liste oslo@java.no med jevnlige statusoppdateringer, fordeling av arbeidsoppgaver og annet rundt foredrag / foredragsholdere. Oslo har også brukt Slack-kanalen #oslo og via denne kanalen også engasjert andre aktive i javaBin. Oslo har fått et nytt medlem, Kjetil, som kommer til å være med for å korte avstanden mellom Pkom og Oslo.

Møter som har vært

Dato

Tittel

Foredragsholder

Ansvarlig

Påmeldte

 

Camunda BPMBernd RückerDervis39
 Avansert GitChristoffer EliesenDervis106
 GOTO JavaMartin SkarsauneDervis52
 KubernetesHans Krisitian FlaattenDervis35
 Open Source APM ToolsChristoph HegerDervis, Rustam34
 James GOSLINGJames GOSLING

Dervis, Ewa, Stian, Rustam

180
 Exploring Java 9Venkat SubramaniamDervis137
 MaskinlæringDirk HesseDervis111
 Turing-komplette språk / historisk perspektivDag LangmyhrDervis, Rustam63
  Kotlin & Scala vs Java 9

Øyvind R. Berg,

Erlend Hamnaberg,

Rafael Wintherhalter

Dervis123
  Java 10 and beyondRafael WintherhalterDervis, Rafael90
Sommermøte - Building real time data-driven productsØyvind LøkningDervis 


Bergen

Ledelsen
 • Leder: Kristian Berg
 • Øvrige: Bjørn Hamre, Erlend Birkenes, Børge Nese
Kort oppsummert

Et greit gjennomført år fra Bergen. Stort sett møte hver måned, og bra snitt i antall påmeldte (Litt større frafall rett før møtene enn vi kan like).

Siste halve året har vi holdt møtene i Ambita sin kantine. Lokalene ligger midt i byen, og vi har tilgang til auditorium med plass til ca. 50. For tiden er kantina under oppussing, men ser frem til at de åpner igjen.
På planleggings-siden jobber vi for tiden med å få på plass de første møtene til høsten.

På Meetup har vi for tiden 585 medlemmer.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

 React ReduxSondre Johannesen29
 Sommermøte: Tapas og Extreme Startup 13
 Let your microservices flow! (Sammen med BitShift)Bernd Rücker48
 Exploring Java 9 (Streaming fra Oslo)Venkat Subramaniam36
 OWASP Top 10 WorkshopEspen Fossen22
 Julemat og lyntaler

Christian Wallervand, Morten Aasnes,

Knut Fjellheim, Olve Hansen,

Bjørn Hamre, Frode Borlaug

30
 Lei av Angular og React? Introduksjon til Vue.js!Morten Tuft Vareberg44
 Funksjonell programmering - i Teori ... (og litt praksis)Kaare Nilsen43
 Event drevet arkitektur med JavaAtle Prange18

Stavanger

Ledelsen
 • Leder: Endre Stølsvik
 • Øvrige: Hallvard Nygård
Kort oppsummert

I 2017 hadde javaBin Stavanger kun 2 møter. Vi hadde ett om sikkerhet og Æ-appen som Hallvard holdt samt ett om Vue.js fra Morten. Foredraget til Hallvard ble også med på en tur til javaBin Sørlandet. Vi er meget fornøyd med oppmøtet i år. Det går stødig oppover. Tilbakemeldinger fra de som deltar er bra.  Vi har 282 medlemmer i MeetUp-gruppa. Vi møtes i SKAGEN AS sine lokaler i Stavanger Sentrum og går gjerne videre for en øl etterpå.

Det begynner å bli påtrengende å få litt nytt blod i staben, som kan dra javaBin Stavanger litt videre.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

22.06.2017

Æ fant dataHallvard Nygård39
29.08.2017Lei av Angular og React? Introduksjon til Vue.js!Morten Tuft Vareberg33

Vestfold

Ledelsen
 • Leder: Aleksander Stensby
 • Øvrige: Fredrik Danielsen, Sondre Olsen
Kort oppsummert

I 2017 var det veldig lav aktivitet i Vestfold. Vi gjennomførte kun 2 møter. På disse møtene var det brukbart oppmøte, omtrent som vanlige møter tidligere år. Grunnen til lav aktivitet i regionen har vært for høy aktivitet på hjemmebane for oss i ledelsen. 2018 har startet i samme spor som forrige år, men vi skal gjøre en innsats for å få igang igjen aktiviteten. De møtene vi har gjennomført har vært på Peppes i Tønsberg, som har vært vårt faste sted nå omtrent siden oppstarten. Det har fungert veldig godt.

 

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

25.10.2017 Sikkerhetsfeil utviklere bør tenke på! Thomas Gøytil 21
28.11.2017Unacademic functional programming with Scala.Kaare Nilsen9