Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Årsmøtet 2018 avholdes lørdag 26. mai klokken 12:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på **insert-event-url-here**

 

https://www.meetup.com/javaBin/events/249872095/

Agenda

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2018 gjennomgås
 4. Regnskap for 2017 gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2018 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2019
 7. Vedtektsendringer (se under)
 8. Valg av nytt styre
 9. Eventuelt

Vedtektsendringer

**if any or remove from agenda**

Kontobalanse

 

DNB - Brukskonto - NOK **amount** per **MONTH yyyy**

 

Nordea - Kapitalkonto - NOK **amount** per **MONTH yyyy**

Eventuelle vedtektsendringer vil bli satt opp her.

Kontobalanse

 Konto balanse blir annonsert innen 27.04.18.

Referat fra årsmøtet

Referatet for årsmøtet legges ved her.