Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Du vil få en oppfordring til å oppdatere informasjon om deg i forkant av JavaZone. Dersom du vil gjøre det tidlige ta kontakt med de ansvarlige (for å finne ansvarlige sjekk punkt nr. 2 under avsnittet om Trello over).

...

Nyttig information til alle aktive

En kort forklaring av javaBin organisasjonen

...