Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAlternativ matbestilling

Det blir laget mat på Teknologihuset. Skriv under om du skal ha mat eller ikke.

Maten serveres kl. 18:00.

Styret

Vi har styremøte den dagen 17-18.

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Programkomitéen

Andre ansvarsområder

Vi gjennomfører et introduksjonskveld. Vi starter kl. 18: https://www.meetup.com/javaBin/events/244508868/