Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agenda for Tirsdagsmøte

Tirsdagsmøtet starter normalt 18.00. Husk å si ifra *før mandag, kl. 15:00* dersom du skal ha mat!

Info
titleAlternativ matbestilling

Det blir laget mat på Teknologihuset. Skriv under om du skal ha mat eller ikke.

Maten serveres kl. 18:00.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Programkomitéen

Andre ansvarsområder

Det blir ingen møte på Teknologihuset. Vi jobber med JavaZone.