Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agenda for Tirsdagsmøte

Tirsdagsmøtet starter normalt 18.00. Husk å si ifra *før mandag, kl. 15:00* dersom du skal ha mat!

Info
titleAlternativ matbestilling

Teknologihuset er opptatt på tirsdag. Vi har fått låne plass hos Acando i Tordenskioldsgate 8, kl.17:00 – 21:30. Pling på til Stian eller meg eller på Slack når dere kommer. Påmelding her som vanlig.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Det blir koordineringsgruppemøte for JavaZone denne tirsdagen.

Programkomitéen

Andre ansvarsområder