Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAlternativ matbestilling

Det blir ikke laget mat på Teknologihuset. Skriv under om du skal ha mat eller ikke.Maten serveres kl. 18:00.for oss pga. påskeferieavvikling.

Mat denne tirsdagen må bestilles av de som kommer på møtet.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

...