Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Så langt i 2017 har det blitt gjennomført mange arrangementer under JavaZone-paraplyen: JavaZone Academy for studenter ble arrangert 14. februar i Oslo, 15. februar i Trondheim og 16. februar i Bergen. I tillegg ble tredje fjerdje utgave av JavaZone Kids arrangert 19. mars på Teknologihuset i samarbeid med Kidsa Koder, Bitraf og Kodegenet. Huset var igjen fullt opp med litt under 100 barn og foreldre (maks kapasitet i huset). Dette er arrangementer som både passer godt til javaBin sin rolle som kunnskapsspreder og communitybygger, samtidig som det gir en god reklameeffekt for hovedkonferansen og holder et kontinuerlig trykk gjennom året.

...