Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Programkomiteen har gjennomført årets Call for Speakers, også dette året til rekordoppslutning. Det ble sendt inn hele XYZ foredragsforslag i år, sammenlignet med 594 i 2016 (XX% økning). Sammenligner man seg med 2014-året så er økningen nesten 70 XY%! En god trend! (OBS: Tallene i dette avsnittet blir oppdatert eller at CfS stenges 24. april)

Partnersalget til konferansen gikk over all forventing. Mens det i 2016 var solgt 42 partnerskap på dette tidspunktet (årsmøte-tidspunktet), så nådde vi 45 partnerskap noen uker før vi åpnet salget. Koordineringsgruppen for JavaZone måtte jobbe med ny planløsning for å tilfredstille økende antallet ønskede partnerskap. Hittil i 2017 er solgt hele 50 partnerskap – og er utsolgt igjen, selv etter at vi laget mer rom for partnere i Expo-området. I tillegg til dette har vi flere partnere som står på vent. JavaZone blir altså utsolgt for partnerstands for andre gang i Oslo Spektrum!

...