Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Leder: Endre Stølsvik
  • Øvrige: Hallvard Nygård
Kort oppsummert

H2 2015 og hittil i 2016 har det vært veldig laber aktivitet i javaBin Stavanger. Grunnen til dette har hovedsakelig vært at Endre var på ferie i 6 uker i H2-2015 "midt i semesteret", og Endre (og Hallvard) har vært ekstremt opptatt på jobb (SKAGEN) med et krevende prosjekt det siste året (Dette gjelder for 2016 også). I tillegg har man opplevd at det har vært litt mindre tilgang på nye interessante foredrag, så det har ikke bare vært å sende en mail og få over noen folk2016 var et begredelig år for javaBin Stavanger, med kun 2 møter i høstsemesteret. Vi opplever at tilgangen på nye interessante foredrag har vært noe lav, og de to nye møtene vi trodde vi kunne hanke i land, falt bort. Det ble til at vi fikk et møte i fanget av Rafael (Tracing i distribuerte apps - som vanlig fantastisk!), og snoket til oss et møte fra Bergen (Kubernetes - knallbra workshop) hvor foredragsholder snudde seg rundt på en femøring og kom ned og gjorde slik at vi fikk til et julemøte. Vi har 246 medlemmer.

Det begynner å bli påtrengende å få litt nytt blod i staben, som kan dra javaBin Stavanger litt videre.

Møter som har vært

 

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

 

   
   

2016-11-29

Tracing/"logging" av kall i distribuerte (micro service) applikasjonerRafael Winterhalter30
2016-12-13Julemøte med Kubernetes Workshop! Vil du lære å bruke Docker i prod?Hans Kristian Flaatten24

Vestfold

Ledelsen
  • Leder: Aleksander Stensby
  • Øvrige: Fredrik Danielsen, Sondre Olsen

...

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

30. mars 2016Distribuert videoproduksjon med Java hyllevareStig Lau12
20. april 2016Kveld med lyntalerDiverse14
25. mai 2016Spring Boot: REST Micro services the easy wayJaran Flaath23
26. oktober 2016Why performance mattersDenys Mishunov15
24. november 2016Vestfold Dev Community evningDiverse~40