Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Startet migrering bort fra Linode, og over på PaaS-løsninger. Javazone.no hostes nå på Github Pages, og tjenester flyttes over til AWS (Elastic Beanstalk). Samtidig får alt av tjenester https.

I tillegg kommer det også en nye Android- og iOS-apperDet er påbegynt å slå sammen appene for både android og iOS for å gjøre vedlikehold av dem lettere.

Helt nytt system for å holde på oversikten over innsendte foredrag (sleepingpill), og helt nytt system for å ta i mot nye foredrag (submit).

Nytt meldemsregister for javaBin og nytt billettsystem for JavaZonemed integrasjon mot javaBin og JavaZone sine butikker i eventbrite.

Regioner

Sørlandet

Ledelsen

...