Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det planlegges mange spennende endringer under årets konferanse: Expo-området redesignes noe, javaBin-standen utvides og vil være fortsatt i midten, Sal 1 fornyes igjen, lyntalesalen fornyes, samt en rekke andre mindre tiltak. Vi kjører konseptet med AweZone i Oslo Spektrum en gang til, og perfeksjonener det som fungerte i tillegg til å endre på flere småting som ikke fungerte like bra.

Kodesmia

Fullføre flytting av våre sider og systemer til Startet migrering bort fra Linode, og over på PaaS-løsninger. Javazone.no hostes nå på Github Pages, og tjenester flyttes over til AWS (Elastic Beanstalk). Samtidig får alt av tjenester https.

I tillegg kommer det også en nye Android- og iOS-apper.

Nytt Helt nytt system for innsending av å holde på oversikten over innsendte foredrag (sleepingpill), og helt nytt system for å ta i mot nye foredrag (submit).

Nytt meldemsregister javaBin og nytt billettsystem for JavaZone

...