Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Et godt år for javaBin Oslo, med 10 meetups og til tider mange påmeldte. javaBin Oslo kjørte også sin aller første lyntale kveld, som må sies ble svært vellykket. Alle møtene har vært på Teknologihuset, med unntak av vJUG Live som vi arrangerte på MESH. Det har vært en tendens til at det er veldig vanskelig å få booket Teknologihuset i Oslo. Det er svært mange som booker lang tid i forveien. For å forsikre oss at vi har storsalen hver måned, har vi år book storsalen i lang tid i forveien. Mange av foredragsholderne i 2016 var eksterne, jeg savner litt mer engasjement fra våre lokale medlemmer. Jeg (Dervis) har også til tider vært veldig alene med ansvaret for å organisere meetups - så i år vil fokuset være rekruttering av flere medlemmer (fått allerede fått en ny medlem i møtegruppa). Vi har også prøvd å være flinkere til å ta opp meetupene på video og streame det live til de andre regionene (en periode var utstyret under utskiftning og reparasjon): https://vimeo.com/javabin/videos. Ellers ligger alt av dokumentasjon, budsjetter og møteplaner for Oslo her: javaBin Oslo. Budsjett-oversikten for 2016 vil oppdateres etterhvert som de øvrige budsjettene til javaBin blir klare.

...

Dato

Tittel

Foredragsholder

Ansvarlig

PåmeldteVideo

2016-02-18

Activetainment

Luca Venturi 

Rafael

53Ja

2016-03-03

Lyntale-kveld

Diverse

Dervis

74Ja

2016-04-07

JAX-RS

Sebastian Daschner

Rafael

38Ja

2016-05-26

Prosessering av RDF og semantiske
data med Java

Veronika Heimsbakk

Dervis

26 

2016-06-16

Sammenligning av Concurrency-teknikker
i Java.

Christin Gorman
Eivind Waaler

Dervis

64 

2016-09-22

The Erlang Programming Language

Vincent Ambo

Dervis

46 

2016-09-27

Java 9 Modularity in Action - Live from
vJUG24 Conference

Sander Mak
Paul Bakker

Dervis

46Via web
2016-11-01Object Recognition In Images in a Marketplace SettingGeir Engdahl

Dervis

72Ja
2016-11-17Solving Problems with Reasoning, Semantic
Wizardry and Java
Rustam

Dervis

34 
2016-12-07Big Data - and now what?Henrik Ofteland

Dervis

106 

...