Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Budsjettmessig gikk konferansen med godt overskudd, det ble hentet ut nesten dobbelt så mye overskudd som beregnet, noe som mer enn forventet – noe som bidrar til å gi javaBin en sunn og god økonomi fremover.

...