Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2017 gjennomgås
 4. Regnskap for 2016 <link> gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2017 <link>2017 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2018
 7. Vedtektsendringer (se under)
 8. Valg av nytt styre
 9. Eventuelt

...