Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2017 gjennomgås
 4. Regnskap for 2016 gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2017 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2018
 7. Vedtektsendringer (se under)
 8. Valg av nytt styre
 9. Eventuelt

...