Child pages
  • JavaZoneQuiz09

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Resultat fra javazone quiz 2009

Kategori

Antall kryss

Teknisk arkitektur

50

Erfaringsforedrag

48

Utviklingsverktøy

38

Utviklingsmetodikk

34

Nye teknologier

25

Alternative språk

22

Testmetodikk

20

Ytelsestuning

19

Testverktøy

17

Kommentarer på nye teknologier

Scala *2
Spring security
Spring Batch ZO
Spring 3.0
Wicket

Kommentarer på annet

Interaksjons design:
Arkitektur
Sikkerhet generelt
Coding Dojo
Utvikling mot anroid o.l
Prosjektledelse