This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: mer copyedit

...

Prosessen for å kjøpe medlemskap er for tiden ørlite komplisert - her følger en liten forklaring på hvordan det fungerer: Medlemskap (enkeltvis, eller i bunter, se ovenfor) kjøpes i ett system kalt "Eventsystems", mens de innkjøpte medlemskapene tildeles gjennom brukerregisteret til JavaBin, kalt "Hospes".

Prosedyren er som følger:

  1. Man har eller oppretter en bruker i Eventsystems, knyttet til en email-adresse. Man kjøper medlemskap med denne brukeren. Enten har man allerede også en bruker i brukerregisteret til JavaBin med samme email-adresse, eller så blir denne opprettet samtidig.

...

  1. Deretter logger

...

  1. man inn via

...

  1. brukerregisteret til JavaBin og tildeler medlemskapene til brukere (via email-adresser). Også her finnes også enten brukeren man tildeler til fra før, eller den blir opprettet ved tildeling.
  2. Merk at denne tildelingsprosedyren også gjelder sin egen bruker: Dersom ønskelig, så må man tildele sin egen bruker et medlemskap.

Kjøp medlemskap via vår nettbutikk Eventsystems eller administrer kjøpte medlemskap via JavaBin brukerregister Hospes.