Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ansvarlige

 • Javazone: Beate og Marte Horne
 • Kodesmie: Konrad
 • Reiseleder: Kristian Berg
 • Fellessesjoner og javaBin: Janniche Haugen

Tid

Hvem

javaBin (Janniche)

JavaZone (Marte og Beate)

Kodesmia (Konrad)

Kommentar

Dag 1

 

 

 

 

 

12.30

Alle

Oppmøte og innsjekk

 

 

 

13.00-13.30

Alle

Ombordstigning. Finne lugarer og legge fra seg bagasje

 

 

 

13.30-15.00

Alle

Lunsjbuffet inkludert 1 drikke

 

 

 

15.00-15.15

Alle

Velkommen

 • Presentere sporene (jB,JZ,ks) og dagens program (Janniche)
 • Oppsummering JZ2011 (Andreas)

 

 

Felles oppstart

15.15-15.45

Alle

 

JavaZone idemyldring (Keep, try, stop)
Rammer for konferansen
Felles brainstorming rundt JavaZone 2012

 

Felles sesjon med alle deltagere

15.45-16:45

Grupper

Rekrutering av Aktive
Hvordan skal javaBIn rekrutere flere aktive?
Hvilke grupper er det og hvordan når vi disse?
Eksempler på grupper;
 - studenter
 - "ferske" (jobbet 1-3 år)
 - "seniors" (jobbet 3-10 år)

Idemyldring fortsetter
Samle ideer - videre brainstorming med utgangspunkt i innspillene til idemyldring.

Leveranse:
Oppsummering av beste ideer på confluence.

Kodesmia

 

17:00-18.00

Grupper

Fagmøter - Felles for alle regionene
Hvordan finne/rekrutere foredragsholdere?

Ansvarsområder og oppgaver for JavaZone
Hvilke roller trenger vi for å få JavaZone til å gå rundt?

Leveranse: Beskrivelse av ansvarsområder i confluence og struktur på confluence

Kodesmia

Fellesrom stenges klokken 18

18.00-...

Grupper

javaBin Backlog
"Doer"-oppgaver fra backlog som må gjøres
Se Doer-oppgaver landskongress

JavaZone Backlog
"Doer"-oppgaver fra backlog som må gjøres
Se Doer-oppgaver landskongress

Kodesmia

Finn plasser, ta en pils og
dusj før middag?

19.00-20.00

for de som finner noe bedre å bruke javaBin-tid på

show på båten

show på båten

 

show

20.30-....

Alle

3-retters meny med vinpakke
Dag 2

 

 

 

 

 

07.00-09.45

Alle

-

-

-

Frokost en gang i dette tidsrommet...

10.00-11.00

Grupper

Doer-oppgaver fra

Doer oppgaver

 

 

11.00-12.00

Alle

javaBin - Out of the Box  (Janniche)

 • Oppsummering av javaBin 2011 (alle regioner)
 • Presentere rammer for javaBin
 • Idemyldring


-

Oppsummering av gårsdagen.
Gjennomgang av dagens program.

12.00-13.00

Gruppe

javaBin - Konkretisering av ideer fra idemyldring

JavaZone tidslinje
- workshops
- frister for alle ansvarsområder

Leveranse: tidslinje for planleggingen av JavaZone dokumentert i confluence

Kodesmia


13.15-14.00

Gruppe

javaBin - Samarbeid på tvers av regioner
Hva kan vi lære av hverandre?

PR-stunt
Hvordan kan vi skape blest rundt JavaZone 2012

Leveranse: samle ideene på wiki-side for videre arbeid

Kodesmia


14.00-15.00

Alle
Lunsj

15.00-16.15

Gruppe

javaBin - Tema for møter & happenings i 2012

konkretisering av ideer

JavaZone - PKOM
Eksempler på spørsmålet: Hva skal PKOM være? Hvem skal være i PKOM? Kan man invitere/ønske seg PKOM-medlemmer fra andre communities? Hva kan vi gi dem (whats in it for me)? Hvem kan dette være?

Leveranse: PKOM-side på wiki under JavaZone 2012

Kodesmia

 

16:30-17.30

 

Synlighet av javaBin
De fleste kjenner til JavaZone, men få vet hva javaBin er og står for utenfor dette. Hva kan vi gjøre for å snu denne trenden?

Open Space

 

 

17.30-18.00

Felles

Presentasjoner av arbeid
Presentasjon av arbeidet som har vært gjort.
Ta med veien videre og ting som det trengs
mere hjelp til for å selge prosjektet

-

-

Fellesrom stenges 18.00

18.00-...

 

javaBin Backlog
"Doer"-oppgaver fra backlog som må gjøres Se Doer-oppgaver landskongress
 

JavaZone Backlog
"Doer"-oppgaver fra backlog som må gjøres
Se Doer-oppgaver landskongress

Kodesmia

Finn plasser, ta en pils og
dusj før middag?

19.00-20.00

for de som finner noe bedre å bruke javaBin-tid på

 

 

 

Show

21.00-....

Middag

 

 

 


Dag 3

 

 

 

 

 

07.00-09.45

Alle

 

 

 

Frokost

10.00-ish

Alle

Ankomst Oslo

 

 

Retur Oslo