Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Landskongress 2011 - KielCruise

Landskongress 2011 går av stabelen 28 -30 oktober 2011 på ColorLines ferge mellom Oslo og Kiel. Oppmøte på fergeleiet vil være fredag 28. oktober klokken 12:30. Båten er tilbake i Oslo søndag 30. oktober klokken 10:00

Program

Program

Mål

 • javaBin/Møtegruppene(region)
  • Gå gjennom tiltak frå regionsmøte i vår
  • Planlegge hackathon tilsvarande 2010 eller andre events?
  • bedre synlighet av javaBin
  • rekruttering
 • JavaZone
  • Android og iOS-hackathon
  • Kan vi migrere over videoane frå tidligare år til Vimeo?
 • Kodesmia
  • Hackathon
  • Finn-feil-athon og fiks-feil-athon
  • Medlemsregister - implementer fixes som er lista opp på GitHub
  • Dokumenter gammalt stæsj på Confluence

Påmelding

Påmelding Landskongress 2011