Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Java Brukergruppen i Norge ble første gang startet sommeren 1996 som et samarbeid mellom Skrivervik Data, Radio 1 og Schibsted Nett. Formålet var å stå som arrangør av en Norsk applet-konkurranse etter mønster av en tilsvarende internasjonal konkurranse arrangert av SunSoft. Brukergruppen døde deretter ut inntil ildsjeler tok initiativ til stiftelsesmøte 23. april 1998.

javaBin sine mål

  • styrke det faglige nivå innen Java-teknologi ved å utbre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler.
  • skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i Java-teknologi.

Mer informasjon

javaBin sin nettside

...