This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width25%

Wiki Markup
{spaces}
Recently Updated
typespages,news,attachment,mail

Column
width5%
 
Column
Wiki Markup
h1. Velkommen til javaBin\!


Velkommen til javaBins wiki.

Her finner du informasjon om de forskjellige prosjektene og aktivitetene til javaBin.
For å få bruker her må du sende en mail med en kort presentasjon av deg selv til portal@java.no. Mailen trenger ikke være lang, men nok til at vi skjønner hvem du er.

{children}
 
{google-calendar:mode=month|colors=green|controls=all|title=Aktiviteter i javaBin|eventsPerDay=4|height=400}
[http://www.google.com/calendar/ical/khjsu4ke4lmab9g9mlb97gdam4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics]
{google-calendar}

h2h3. Tirsdagsmøter
[RSS for tirsdagsmøteinnkallinger|https://wiki.java.no/createrssfeed.action?types=blogpost&blogpostSubTypes=comment&blogpostSubTypes=attachment&spaces=javabin&title=javaBin+RSS+Feed&labelString%3D&excludedSpaceKeys%3D&sort=modified&maxResults=10&timeSpan=5&confirm=Create+RSS+Feed&showContent=false&os_authType=basic&title=Tirsdagsm%f8te]

h3h5. Tirsdagsmøter denne uken
{blog-posts:type=news|content=title|time=1w}

h3. Tirsdagsmøter den siste måneden
{blog-posts:type=news|content=title|time=4w}