Child pages
 • todoApril
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppgaver som distriktskoordinator bør få på plass i løpet av april.

Must do

 • April-mail/oppsummering til alle lokallag
 • Sørge for at møtegruppa får en ny epost-adresse slik at de kan kommunisere internt på noe annet enn moter@java.no (på samme måte som distrikt har styre-lister)
 • Lage guide (tekstlig):
 • opprette nyhet
 • opprette møteinnkalling
 • legge ut slides fra foredrag
 • legge til en ny helt
 • mer ?

Nice to do

 • Gå over fra måneds oppsummering på mail til oppsummering på wiki

Could do

 • No labels