This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

denne listen oppdateres av alle, men husk at den skal være generell. Spesifikke ting (som hvem er ansvarlig for hva, info om nøkler og vin osv kan legges inn under gitt distrikt i listen nedenfor.

Så tidlig som mulig

 • Booke foredragsholdere!
  - ha gjerne et årlig møte hvor man planlegger tema/aktuelle foredragsholdere for hele året.

1 mnd før møtet:

 • Få bekreftet foredragsholdere!

2 uker før møtet:

 • Legge ut møteinnkalling og informasjon om foredragsholder på www.java.no
 • Opprett møteartikkel under javaBin møter
  - <sted>
 • Opprett foredragsartikler under Presentasjoner -> <egnet underkategori>
 • Legg inn link til foredragsartikler i selve møteartikkelen (under foredrag 1 id, foredrag 2 id osv).
 • Opprett helteartikler for foredragsholdere under "Helter -> foredragsholdere".
 • Legg inn foredragsholder id i både møteartikkel og foredragsartikkel.
 • Når du har fått tak i selve presentasjonene må disse legges ut.
 • Når filene er lagt ut legger du inn linker til foredraget i foredragsartiklene.
 • Skaffe backup av presentasjon på forhånd
 • Varsle på javaBin's twitter konto
  - passord/user er her: http://www4.java.no/trac/region/w   http://wiki.java.no/display/region/Praktisk+informasjon
 • Varsle på javaBin linkedIn
 • Varsle på Facebook (for de regioner som har gruppe der)
 • Varsle på alle-regioner@java.no
  - slik at de andre regionene ser møtet
  - og kan melde sin interesse
 • Varsle på det aktuelle steds medlems-liste (f.eks. medlemmer-bergen@java.no for møter i Bergen)
 • Sende møte-mail til invit@java.no utgår?
 • Legge ut news på no.it.programmering.java utgår?

Selve møtet:

 • Påse at møtelokale er reservert (Ifi telefon 22852410).
 • Skjema for registrering av deltagere utgår?
 • Kjøpe vin til møteholder(e)
 • Bestille pizza fra Dolly eller Peppes (ref: konto ....)
 • Sørge for at vi har krus å drikke av

Etter møtet:

 • Fylle ut erfaringsrapport
 • Legge ut foredrag på www.java.no hvis dette ikke allerede er gjort.
 • Legge inn foredragsholder som helt

IntelliJ lisens:

Kan registreres her: http://www.jetbrains.com/eforms/ugRequest\!selectProduct.action

javarebel lisens:

kan registrers her: http://www.zeroturnaround.com/jugs/?0942efe7ce1bf91378287bf0f57ae9664842ad40&success

Eventuellt:

TODOta utgangspunkt i liste på internalWiki, og slå sammen med innspill som kom i helga, samt liste sendt på mail fra sørlandet.

 • No labels