Child pages
 • RapporteringAarsmote08
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Notater til årsrapporten 2008

Regionslag med leder og styremedlemmer

 • Bergen
 • Leder:
 • Styremedlemmer
 • Oslo
 • Leder: Rune Schumann
 • Styremedlemmer Stine Lill Notto Olsen, Gunn Marie Navestad, Thea Steen, Ole-Martin Mørk, Bård Lind
 • Stavanger
 • Leder: Frode E. Moe
 • Styremedlemmer: Tore Halset, Stig Inge Lea Bjørnsen, Morten Tuft Vareberg, Ståle Undheim
 • Sørlandet
 • Leder: Jaran Nilsen
 • Styremedlemmer: Bent-André Solheim, Bjarte Stien Karlsen, Frode Nilsen, Aleksander Stensby
 • Tromsø
  - Leder:
 • Trondheim
 • Leder: Ketil Aasarød
 • Styremedlemmer: Henning Storhaug, Ivar Ørstadvik, Jørgen Austvik, Tahani Siddik Berge, Nils Garli, (Jon Bratseth)

Møtevirksomhet

Deles opp i to typer
- eksterne medlemsmøter, og interne arbeidsmøter

Eksterne medlemsmøter

Sett ett kryss i ruten når dere har gjennomført et møte. Vanlige medlemsmøter krysses av i dens respektive måneden, mens på eksterne møter og jul/sommermøte skrives dato (måned) for møtet.

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 


-

Feb

April

-

 

 

Oslo

X

X

X

X

X

Sommermøte

 

 

 

X

X

Julemøte

-

Feb

 

-

4. des

19. juni

Stavanger

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Julemøte

 

-

 

 

-

27. nov

 

Sørlandet

 

X

X

X

X

Sommermøte

 

 

X

X

X

Julemøte

-

Feb

April

-

4. des

6. juni

Tromsø

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Trondheim

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

-

 

 

-

24.11

 

Interne (arbeidsmøter)

Noter dato for det interne møtet.

Lag

Møte1

Møte2

Møte3

Møte4

Møte5

Møte6

Møte 7

Møte 8

Møte 8

Møte 9

Møte 10

Møte 11

Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo

10/1

23/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger

30/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørlandet

13/12

07/02

14/02

26/02

27/02

27/03

08/04

30.06

28.08

29.09

XX.11

04.12

Tromsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim

6/3

12/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet

 • Distriktseminar
  - samling av alle regionslag til seminar/bli kjent helg i Oslo
 • Første møte på Sørlandet
  - (februar)
 • Innføring av wiki som kommunikasjonskanal
 • Oppstartmøte i Tromsø (april)
 • Samarbeidet med møtegruppa i Oslo for å dele på foredragsholderne
 • Deltakelse/representasjon på JavaZone 2008
 • Distriktseminar i etterkant av JavaZone 2008
 • Nytt møtested for møtegruppa Oslo: The scotsman
 • Rekruttering av to nye medlemmer til møtegruppa Oslo: Tore Aabakken og Oddbjørn Kvalsund

Rapport

Hva er gjort i 2008

Det har vært god aktivitet i de ulike møtelagene i 2008, og jevnlige møter i Oslo, Bergen og på Sørlandet. Stavanger og Trondheim hadde ikke så mange møter, men hadde likevel økt aktivitet gjennom året. Årets nykommer ; javaBin Sørlandet har avholdt møter så godt som hver måned etter oppstart i februar 2008, samt både sommermøte og julemøtet og kan trygt kalles en suksess. Opprettelse av møtelag i Tromsø er satt på vent, da det ikke var noen spesiell oppslutning, og avstanden fra hovedkontoret gjorde oppstart vanskelig. Styret i Stavanger ble utvidet betraktelig, også Trondheim og Oslo hentet inn noen nye krefter. Alle møtelag gjennomførte julemøte, hvor den vanlige pizzaen ble byttet ut med julemat.

Kirk Pepperdine var på javaBin-turne og besøkte flere av våre møtelag i regionene.

Regionslagene har vært samlet til to seminar i Oslo i 2008. Det første i februar, mens samling nr 2 var i tilknytning til JavaZone 2008. Alle møtelag var representert på JavaZone 2008. I tillegg ble det gjennomført en landskongress i Bergen høsten 2008, hvor alle møtelag var representert sammen med bidragsytere til javaBin og JavaZone. Her evaluerte man året som var gått, og la planer for javaBin i fremtiden. Landskongress_2009

Oppsummering Oslo:

Vi har totalt gjennomført 7 ordinærte medlemsmøter. I tillegg har vi gjennomført sommermøte hvor grilling med kokkelandslaget var en stor suksess. Jim Weaver stod for det faglige innholdet med javaFX som tema og vi greide å samle ca 100 javaentusiaste til en hyggelig kveld på Månefisken. I desember gjennomførte vi julemøte i kantina hos bouvet. Med foredraget "Juleskrøner fra javaverden" av Johannes Brodwall og Patrick Cogan samt pinnekjøtt og masse godt å drikke, ble stemningen god til langt utpå kvelden.

Vi har også fokusert en del på å finne nye lokaler til møtene. Vi landet til slutt på The Scotsman og håper det vil bidra til å øke oppslutningen på møtene i 2009. I tillegg har vi fått to nye engasjerte medlemmer: Tore og Oddbjørn.

Regionslag m/leder:

 • Bergen
  - Kristian Berg
 • Oslo
  - Rune Schumann
 • Stavanger
  - Frode Moe
 • Sørlandet
  - Jaran Nilsen
 • Trondheim
  - Ketil Aasarød

Aktivitet i møtelagene:

 • Bergen
  - 8 møter , hvorav 1 julemøte
 • Oslo
  - 9 møter hvorav 1 sommermøte og 1 vintermøte
 • Stavanger
  - 2 møter hvorav 1 julemøte
 • Sørlandet
  - 10 møter hvorav 1 sommermøte, 1 julemøte
 • Trondheim
  - 2 møter hvorav 1 julemøte
 • No labels