Child pages
  • Moteoversikt2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Møteoversikt for javaBin 2009

Fyll ut møte-tittel for måneden møtet er planlagt. (Ikke nødvendig å fylle alle rubrikker da ingen regioner har møter alle måneder).

Region/Måned

Oslo

Sørlandet

Stavanger

Bergen

Trondheim

Januar

 

Software Agenter med JADE

 

 

 

Februar

 

(Avlyst)

Tapestry 5

 

Hva er nytt i Java DB?

Mars

Hyppig produksjonsetting og smidig utrulling

Horisontal partisjonering med Hibernate Shards

 

embedded java

 

April

 

JPA og Envers

 

Apache Sling

Fra kildekode til bytecode
- Implementering av egne språk for JVMen

Mai

ZeroTurnaround (21.mai)

ZeroTurnaround (18.mai)

ZeroTurnaround (19.mai)


-

ZeroTurnaround (20.mai)

Juni

Sommermøte

Sommermøte

 


-

 

Juli

 

(Ferie)

 


-

 

August

REST
- på ordentlig

(Ferie)

 

 

 

September

 

 

JavaZone sammendrag

What's new in the Java6 exam

 

Oktober

scalabin

JPA Continued (eller Advanced)

 

JEE6 and servlet 3

Tema ikke avklart

November

Eirik Bjørsnøs: Pluginarkitekturer i Java

BDD/TDD/Kata

Tema ikke avklart

Quartz & Spring Batch

 

Desember

http://www4.java.no/trac/region/wiki/julemote2009

 

 

2 lightningsp. + Tandberg live med Oslo

Tema ikke avklart

Hensikten med møteoversikten er at de ulike regionene kan få ideer fra hverandre på temaer og koordinere evnt. samarbeid på foredragsholdere.

  • No labels