Child pages
  • Landskongress 2018
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim pratet om hvordan det går i regionenen. Et kort referat her:

Oslo

Forandringer siden sist. Planleggingsmøte: integrere planlegging meetup mer med tirsdagsmøtene. Ønsker å gi de nye mer aktive roller. Bruker Trello. Rekruttert ny person som bl.a. jobber med å booke Teknologihuset. Målet er at flere skal få eierskap til å arrangere møter, mindre enn egen møtegruppe.

Utfordringer er foredragsholdere. Ut året er dekket. Kjetil og Anders jobber med talk aggregator - verktøy for å trekke ut info fra submittit. TODO: Oppdater regioner med progresjon på denne. Aktivitetsnivå: Fast base av gjengangere. 40% melder seg på, men møter ikke opp. Er et problem også med andre meetups i Oslo og andre regioner. Prøver å analysere hva bransjen har behov for og velge tema etter det. Regionene har nok et bredere fokus/emnefelt enn Oslo. Rekrutterer nyutdannede, men vil skape en kultur som gjør at flere erfarne også har lyst til å bidra. Kan det være en ide å snakke med erfarne som har vært en del av miljøet om hvorfor de har "forlatt" javaBin? Skal ha en bli-kjent-kveld, men må bli flinkere til å ta imot de nye. Kanskje ha en backlog av enklere oppgaver som nye kan gå i gang med.

Vil ha Nikolai Parlog til Norge. Valgt leder på planleggingsmøtet. Går direkte på foredragsholdere og spør om de kan holde foredrag. Har mange konsulenter på arbeidsplassen som kan spørres. Tips: Regionene bør melde seg inn på andre meetups i Oslo og snappe opp gode foredrag og foredragsholdere fra dem som kan reise til regionene. Oracle kan tilby foredragsholdere til brukergrupper.

Bergen

Kristian leder i Bergen. Utfordringen er å få tak i en foredragsholder til hver måned. Planlegger to-tre ganger i året. Ambisjonsnivået er 11 foredrag i året. Trekker lite studenter, kunne promotert oss mer til studenter. Foredragsholdere er bekjente og alle vi klarer å komme i kontakt med.

Stavanger

Hatt et år med lite aktivitet, tar seg opp nå. Utfordringen er foredragsholdere. 25-30 deltakere er vanlig å ha. Møtes på Skagen hvor Endre jobber. Satser på ca 6 møter i året. Har prøvd å holde noen møter med mer avansert tema for de mer erfarne. Deltok på IKT-dagene i Stavanger, men har kanskje ikke sett så mange på møtene. Snoker på andres meetup og ser etter kandidater. Informasjon fra styret er blitt bedre! Fått med Knut som aktiv.

Trondheim

Er 7 aktive på listen, men ikke alle like aktive. Prøver å få 6-8 møter i året. Er 10-20 som møter opp. Arrangerer også TDC og snapper opp en del foredragsholdere der. Lit studenter som kommer på meetups selv etter JavaZone academy. Marvin leder i Trondheim.

  • No labels