Child pages
  • JavaZone 2008 Regionsbilletter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, jeg ønsker javazonebillett 2008...

...og jeg er klar over at jeg dermed stiller meg til disposisjon for nedrigging/opprigging, standståing, heltestatus, øldrikking og annet forefallende (smile)

Navn

Region

Oensker overnatting paa hotell i x antall netter (fra og med
- til og med)

Annet

Jaran Nilsen

Sørlandet

2 netter, 16. -> 18. (hvis distriktsseminar trengs overnatting for dette også)

Ankommer med tog på kvelden den 16.

Kristian Berg

Bergen

2 netter, 16. -> 18.

Planlagt ankomst tidlig 16.

Kristian Brandser

Sørlandet

 

Må avklares med arbeidsgiver..

Ketil Aasarød

Trondheim

 

Ankommer kvelden 16.

Henning Storhaug

Trondheim

Dekkes av arbeidsgiver

Ankommer kvelden 16.

Frode Nilsen

Sørlandet

2 netter, 16.
- 18. (hvis distriktsseminar trengs overnatting for dette også)

Ankommer kvelden 16.

Frode E. Moe

Stavanger

2 netter, 16.
- 18. (hvis distriktsseminar trengs overnatting for dette også)

Ankommer kvelden 16.

Morten Tuft Vareberg

Stavanger

Trenger ikke overnatting

Ankommer kvelden 16.

Stig Inge Lea Bjørnsen

Stavanger

 

 

 

Gøran F. Breivik

Bergen

2 netter, 16-18, og evt. seminar

Kommer midt på dagen 16.

javaBin retningslinjer

  • Vi har totalt 10 hotell og fly
  • Vi har ca 10 billetter, men er fleksible her.
  • Alle som får billett være tilgjengelige under konferansen og kunne svare på alle spørsmål. Mao, de må ha pugget brosjyren og vite hvem de skal videresende folk til.
  • De som får bør være tilgjengelige fra onsdag kveld
  • Dette er i utgangspunktet de som ikke får dekket fra firma.
  • Hvis folk fra styret får dekket billett/fly/overnatting fra firma bør man heller gi bort til andre som har bidratt mye som premie, eller nye som man vil prøve å dra med inn som teaser.
  • No labels