Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erfaringer om tweets som nyheter på java.no

  • Raskt å skrive - jobben er allerede gjort
  • Tittelen blir litt klumsete å forfatte, og burde fjernes som et krav for tweets.
    • Dvs at man står igjen med kun ett tekstfelt.
  • "Skrevet av" originalforfatteren fungerer bra. Kunne kanskje brukes til å lenke tilbake til originalteksten
  • "Les mer" feltet, som kan endres tekst på, fungerer bra. Slipper å forsøple tweeten med url. Eventuelle ekstra lenker kan legges til teksten, uten å vise url'en.
  • Akkurat passe mengde tekst til en ingress
  • Teksten brekkes for mange ganger for å få plass. Kanskje vurdere om notiser/tweets skal ta hele bredden, a'la Twitter, der det idag er to teasers.
  • No labels