Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Velkommen til javaBin idrett

Idrettsgruppen i javaBin er en merkelig kjerne som prøver å ta ansvar for å forbrenne noe av den pizzaen som serveres på tirsdagsmøtene.

Her vil det bli lagt info om turer og andre aktiviteter

  • No labels