Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

OPPDATERT

Stiftelsen Teknologihuset

Teknologihuset er en stiftelse som er stiftet av javaBin og Macsimum. Teknologihuset ble stiftet i 2013 med målet å støtte aktiviteter i de ulike fagmiljøene gjennom å blant annet tilby velegnede møtelokaler med gode tekniske fasiliteter uten kostnad.

Pilestredet 56 

Teknologihuset er i dag basert hos Pilestredet 56. På kveldstid er lån av møtelokaler gratis til Meetup grupper og IT communities, forutsatt at møtet er gratis og åpent for alle. Utleie på dagstid må betales for.

Mer informasjon finnes her: http://www.teknologihuset.no.

REBEL (Teknologihuset 2.0)

Rebel er et kommersielt selskap som skal drifte co-working, kontorutleie, konferansesente på Universitetsgata 2. Rebel U2 AS er under etablering og vil eies av Entra AS og personer med tilknytning til Macsimum:

Stiftelsen Teknologihuset planlegges å være en av leietakerne på Rebel, og den mest synlige aktøren på huset. Føringene ifbm, Rebel og Stiftelsen Teknologihuset er som følger: 

  • Teknologihuset skal få vesentlig bedre fasiliteter enn i Pilestredet (blant annet flere saler)
  • Gratis bruk på kveldstid for communities
  • Økonomisk risiko skal være lik, eller lavere, som i dag

Videre er planen at det ila. året skal utarbeides en samarbeidsavtale, og en leieavtale mellom Stiftelsen Teknologihuset og Rebel U2 AS som ivaretar føringene over. 

Styret i Teknologihuset

Stiftelsens virksomhet ledes av et styre på 5 - 7 medlemmer med eventuelt varamedlemmer. Styremedlemmene oppnevnes av stifterne, og det enkelte styremedlem og eventuelt varamedlem oppnevnes for en periode på to - 2 - år. JavaBin  og Macsimum Event AS  oppnevner i utgangspunktet like mange styremedlemmer hver, men et avvik på ett styremedlem vil godtas.  Av de styremedlemmene Macsimum Event AS  utnevner skal minimum halvparten være ledende fagpersoner som er aktive i communities.

Dagens styret

HvemRollejavaBin
StyrelederJa
StyremedlemJa
StyremedlemJa
Carl J. OnstadStyremedlemNei
Stein H GrimstadStyremedlemNei

Opprinnelig stiftelsesdokument og vedtekter

  • No labels