Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

javaBin har 10 medlemskap i Bitraf.

Bitraf er et hackerspace / makerspace i Oslo som er åpent for hvem som helst 7 dager i uka. Kom innom om du er interessert i program­mering, digital kunst, elektronikk, fresing og fabrikasjon, fri programvare, spillutvikling eller andre liknende aktiviteter.

Jobb med egne prosjekter i et sosialt miljø, hold eller delta på en workshop, et game jam, hackathon, bug squashing party eller et godt gammeldags LAN-party. Bitraf er fullstendig brukerstyrt, så du bestemmer hva som foregår. På dagtid sitter det typisk frilansere og entrepenører og jobber her, og det kan du også.

Bitraf holder til i store lokaler ved Youngstorget (Youngs gate 6).

Les mere på http://bitraf.no og se i galleriet: https://bitraf.no/galleri.

Hackerspacet er åpent for alle, men medlemmer av Bitraf har fordelen av å kunne benytte seg av litt deler samt bruke de større og tyngre maskinene etter opplæring.

Avtalen gjelder ti personer, skriv deg opp om du ønsker medlemskap, forbeholdt aktive. Når du skriver deg på eller av listen, send en epost til trygvis@java.no