Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utgifter i forbindelse med javaBin og JavaZone-arbeid sendes til javaBin økonomi.

Søkeord: Utgiftsrefusjon, regnskap, refusjon, faktura, utlegg

Hva kan man få refundert

Forhåndsgodkjente utgifter som er knyttet til en spesifikk post i javaBin-budsjettet. For eksempel:

 1. reise til regionssamling/Landskongress
 2. utlegg for mat til avtalt samling
 3. andre avtalte utgifter

Jeg har betalt noe som jeg vil ha penger igjen for:

Når en aktiv har lagt ut for javaBin får han/hun refusjon ved å følge denne prosedyren (husk at utlegg som ikke er klarert i budsjett må godkjennes av styret i forkant):

 1. Fyll ut og print refusjonskjema (PDF, Excel) (Det skal også ligge ferdigutskrevne skjema i javaBin hyllen på pulten til Marianne/Marte i 1. etg på Teknologihuset og på javaBin-rommet på Teknologihuset. Dersom det ikke finnes så er Macsimum behjelpelige med å printe ut for oss. Print da noen ekstra til nestemann også...)## Ved utfylling av skjema, vær nøyaktig med å fylle ut beskrivelse og budsjettpost javaBin. Er du usikker på hvilken post på budsjettet det skal på se postene fra budsjettet 2015 eller sende en mail til styret@java.no. Det er ønskelig at alle fakturaer og utlegg blir sendt i PDF-format per epost til faktura@java.no, da dette gjør behandlingsprosessen både enklere og raskere.
 2. Lag et utleggskjema pr formål.
 3. Lim alle vedlegg på A4 ark slik at alle kvitteringer er godt synlige (ta eventuelt bilde av kvitteringer og legg PDF´ene ved i mailen, orginale kvitteringer er ikke lenger påkrevd. Systemet støtter ikke bilder så det er derfor viktig at du konverterer disse til PDF)
 4. Refusjonskjema + bilag med kvitteringer skal enten
  • sendes til regnskapsavdelingen (adresse under), helst på epost i PDF-format til faktura@java.no (evt per post). Husk å ta vare på originalene!
  • leveres i javaBins posthylle på pulten til Marianne eller Marte i Macsimum. (1. etasje på Teknologihuset)
  • Tips (ta gjerne bilde av kvitteringene så du har en kopi sånn bare i tilfelle...)
 5. Du vil få mail fra Marianne når utgiftsskjema er behandlet. Hun kan kontaktes på faktura@java.no.

Jeg har fått en faktura på epost som javaBin skal betale

 1. Videresend epost til faktura@java.no
  1. Skriv i eposten hvilken budsjettpost det skal settes på (Er du usikker på hvilken post på budsjettet det skal på se postene fra budsjettet 2015 eller sende en mail til styret@java.no)

Adresse regnskapsavdelingen

For alle utlegg og fakturaer som skal belastes organisasjonen, bruk følgende adresse:

Oppdatert adresse fra og med oktober 2015:

Java Brukerforening i Norge
c/o javaBin Økonomi
Postboks 5163 Majorstuen
0302 Oslo

Dersom du har utlegg eller fakturaer som skal belastes JavaZone, bruk følgende adresse:

Javabin Økonomi AS
Postboks 5163 Majorstuen
0302 Oslo
 • No labels

4 Comments

 1. Det hadde vært fint med en lenke til en side med budsjettpostene for å kunne fylle ut "Budsjettpost fra javaBin budsjett"

   

  1. Det skal vi fikse. Denne siden jobber vi nå med å forbedre sammen med rutinene for utgiftsrefusjon.

   1. Husk lenke til 2015 :-)

    1. ... så var det den lenken da....