Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva er javaBin?

javaBin er en av Norges største community-grupper, drevet av frivillige ildsjeler fra hele landet. Vi har avdelinger over hele landet – Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold, Sogn, Sørlandet og Oslo. Hver eneste måned skjer det kule ting i javaBin-regi – både meetups, studentarrangementer, arrangementer for barn, og mye annet spennende!

Hvert år i september er det duket for javaBins store happening – JavaZone. Det stemmer! En av verdens største Java-konferanser er drevet av en frivillig organisasjon! Ca. 3.100 deltakere, 200 foredragsholdere, 50 partnerbedrifter og generelt sett god stemning!

Java Brukergruppen i Norge ble første gang startet sommeren 1996 som et samarbeid mellom Skrivervik Data, Radio 1 og Schibsted Nett. Formålet var å stå som arrangør av en Norsk applet-konkurranse etter mønster av en tilsvarende internasjonal konkurranse arrangert av SunSoft. Brukergruppen døde deretter ut inntil ildsjeler tok initiativ til stiftelsesmøte 23. april 1998.

javaBin sine mål

  • styrke det faglige nivå innen Java-teknologi ved å utbre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler.
  • skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i Java-teknologi.

Mer informasjon

  1. javaBin sin nettside
  2. Vedtekter for javaBin

Mailinglister

Oversikt over java.no-mailinglister: lister.java.no

  • No labels