Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om javaBin

javaBin er en non- profit, uavhengig organisasjon. Formålet er å fremme java kompetanse blant medlemmer, medlemsbedrifter og markedet. javaBin har hovedkontor i Oslo, med undergrupper i Stavanger, Bergen, Trondheim og på Sørlandet. I 2009 hadde gruppen over 2000 medlemmer fra over 210 firmaer.
Fagmøtene består av kort informasjon fra ledelsen i javaBin, samt ett eller flere foredrag hentet fra medlemmer, medlemsbedrifter eller eksterne foredragsholdere. Møtene har godt oppmøte og samler kompetansepersoner med god bredde innenfor javautvikling.

De månedlige møtene er en god måte å styrke markedet på java platformen, og er en arena for å dele erfaringer og informasjon i tillegg til å være en sosial arena som knytter kontakter på tvers av firmaer og fagmiljøer.

javaBin arrangerer Norges største utviklerkonferanse, JavaZone, en gang i året. JavaZone samler utviklere og arkitekter fra hele Norge, og har foredragsholder både fra Norge og fra utlandet. JavaZone samlet i 2009 over 2 000 personer i Oslo Spektrum.

Java Brukergruppen i Norge ble første gang startet sommeren 1996 som et samarbeid mellom Skrivervik Data, Radio 1 og Schibsted Nett. Formålet var å stå som arrangør av en Norsk applet-konkurranse etter mønster av en tilsvarende internasjonal konkurranse arrangert av SunSoft. Brukergruppen døde deretter ut inntil ildsjeler tok initiativ til stiftelsesmøte 23. april 1998.

Regionslagene til javaBin

Mer informasjon

Vedtekter for javaBin

Kontakt

portal@java.no - java.no portal.
program@java.no - JavaZone programkomite. 

Mailinglister

Oversikt over java.no-mailinglister: lister.java.no

  • No labels