Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Dette er en gammel side som skal arkiveres. Den oppdaterte heltelisten ligger på google docs.

javaBin helter

Navn

Region

Gruppetilhørighet(er)

Aktiv siden

Firma

Bilde

Link

Marte Kjenstad
Styremedlem

Oslo

Hovedstyret, jz-crew

2007

Macsimum

ok

 

Beate Myrvoll

Oslo

Møtegruppa , jz-crew

2009

Capgemini

ok

 

Marte Horne

Oslo

Møtegruppa, jz-crew

2009

BBS

ok

 

Magdalena Dessoulavy

Oslo

jz-crew, portal

2008

Itera Consulting

 

 

Andreas Røe

Oslo

 

2006

Itera Consulting

ok

 

Trygve Laugstøl

Oslo

 

 

Arktekk

ok

 

Jon Anders Teigen

Oslo

PCOM, scalaBin

2008

Arktekk

ok

Janniche Haugen

Oslo

Kodesmia (Incogito)

 

Bekk

ok

 

Erlend Hamnaberg

Oslo

Styret

2008

Bouvet

ok

Jaran Nilsen

Sørlandet

javaBin Sørlandet

M

Integrasco AS

ok

Kristian Berg

Bergen

javaBin Bergen, jz-crew

2004

InTeliNet AS

ok

Bjørn HamreBergenjavaBin Bergen, styret2013 (question)NextGenTelok

Erlend Birkenes

Bergen

javaBin Bergen, jz-crew

2009

Dataloy Systems

ok

Aleksander Stensby

Sørlandet

 

 

Integrasco AS

ok

Bjarte Stien Karlsen

Sørlandet

javaBin Sørlandet, scalaBin

2007

Know IT

ok

Maziar Gharhamani

Oslo

javaBin

 

Capgemini

ok

Bent André Solheim

Sørlandet

javaBin Sørlandet

2008

Kodehuset AS

ok

Kristoffer Moum
Leder programkomite

Oslo

Styret, jz-crew, JZ Programkomiteen

2005 ( ? )

Zenior

ok

 

Trond Marius Øvstetun

Oslo

JZ Programkomiteen

2009

Mesan

ok

 

Stig Lau
Styremedlem

Oslo

Styret, jz-crew, Portal

2006 ( ? )

Netlights

ok

Oddbjørn Kvalsund

Oslo

JZ Programkomiteen

2009

Selvstendig konsulent

ok

Mathias Bjerke

Innlandet

javaBin Innlandet, jz-crew

2009

Verida

ok

Øyvind Løkling

Oslo

Kodesmia (Androidito), "Questback slave" for Pcom, jz-crew

2004( ? )

Escenic

 

Kenneth Leine Schulstad

Oslo

portal, jz-crew

2009

UDP

ok

Stian C. Alsos

Oslo

jz-crew

2009

Kodemaker

ok

Odd Erik Zapffe

Oslo

Styret, partneransvarlig JZ

2002

Mesan

ok

Frode E. Moe

Stavanger

javaBin Stavanger

2004

Melvær&Lien Idé-entreprenør

 

Reidar M Sollid

Oslo

PCOM

2004

EDB Consulting Group

ok

Christophe Roblin

Innlandet

javaBin Innlandet

2010

??

 

Yngvar Sørensen

Oslo

 

2004

Bouvet

 

Stine Lill

Oslo

Snart eks-hovedstyret, eks-møtegruppa

S

Kantega

 

Morten Tuft Vareberg

Stavanger

Leder javaBin Stavanger

Know IT

 

Espen Schulstad

Oslo

Møtegruppa

2010

UDP AS

 

Ragnar Aas

Oslo

PCOM

2008

Itera Consulting

 

Jørgen Austvik

Trondheim

javaBin Trondheim

2007 (?)

Oracle

??

Mikkel Byrsø Dan-Rognlie

Trondheim

javaBin Trondheim

2011

Bekk

Sendt til Marte H

Gunn Marie Navestad

Oslo

Styret, Møtegruppa

2007

Bekk

ok

Morten Andersen-Gott

Oslo

JZ Programkomiteen

2010

Accenture

??

Nina Heitmann

Oslo

Møtegruppa

2009

Objectware

ok

Thor Åge Eldby

Oslo

portal, jz-crew

2005

Arktekk

ok

Per Spilling

Oslo

JZ Programkomiteen, jz-crew

2005

Objectware

ok

Ketil Aasarød

Trondheim

Leder javaBin Trondheim

2007

Fundator

 

Aslak Johannessen

Oslo

jz programkomiteeen

2010

Bekk

ok

Kristian Nordal
Styremedlem

Oslo

Styret

2008

Arktekk

 

Ole Christian Rynning

Oslo

 

 

Bekk

ok

Ole-Alexander Moy

Oslo

Kodesmia (Incogito)

2010

Skatteetaten

ok

David Karlsen

Bergen

javaBin Bergen

 

EDB

??

Kristian Kastet

Bergen

javaBin Bergen

2004

Frende

Leif Jantzen

Bergen

javaBin Bergen

 

Bouvet

 

Tryggvi Ingason

Oslo

javaBin Oslo, Portal

2010

Netlight

Stian NygaardOslojavaBin Styret Oslo2014(Student)
  • No labels