Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Status

OPPDATERT

Aktive i javaBin (aka helter)

Aktive i javaBin er også kjent som javaBin Helter. Disse begrepene brukes litt om hverandre i javaBin.

Hvem er helter?

Helter er (aktive) medlemmer i javaBin som har aktivt bidratt til arbeidet i foreningen og JavaZone.

Medlemmer regnes som aktive ut JavaZone-året etter sist deltakelse eller bidrag (dvs. fram til årets JavaZone).

Hvem defineres som helter?

Medlemmer med klart definerte verv og roller i javaBin

 • Ledere eller representanter fra kjernegrupper i JavaZone, som også er medlemmer i koordineringsgruppen for JavaZone.

 • Medlemmer med aktive verv i javaBin sitt styre.

 • Regionledelse – dvs. hovedarrangørene i en javaBin-region.

 • Tidligere ledere av hovedstyret i javaBin og JavaZone kan etter vurdering få et tilbud om billett i to år etter fratredelse fra vervene. Etter den perioden gjelder det samme regler som for andre medlemmer.

Øvrige medlemmer

 • Medlemmer som aktivt bidrar i javaBins aktiviteter, både sentralt og i regioner.

 • Det stilles krav til jevnlige bidrag gjennom hele året.

 • Det forventes aktiv deltakelse og synlige bidrag i minst tre arrangementer gjennom året, og/eller deltakelse i en eller flere av javaBin og JavaZone sine grupper.

 • Aktive i regioner som utnevnes av regioner.

 • Æresmedlemmer – ytterst få som blir tildelt en heltestatus for en ubegrenset tidsperiode for fremragende bidrag i javaBin og JavaZone. Regler rundt dette er definert i javaBins vedtekter.

For eksempel:

 • Medlemmer som har aktivt bidratt til organisering av meetups i en region, med innhold, organisering, promotering og lignende.

 • Medlemmer som har hjulpet andre undergrupper i javaBin og JavaZone (f.eks. kodesmia, pkom, drift osv.). Bidragene og deltakelse kan gjerne være remote.

 • Medlemmer som har deltatt aktivt på JavaZones workshoper og har bidratt underveis med en eller flere oppgaver frem til årets JavaZone.

Informasjon til aktive (helter)

Les også gjerne gjennom denne siden hvor vi har samlet en del nyttig informasjon for alle aktive.